โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงปรีญาภา    พูพูล         ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สยามเยี่ยม   รองประธาน

  3.เด็กหญิงเวฑิตา คำภารถ           เลขานุการ

  4.เด็กหญิงเบญจวรรณ สีถาการ     ปฏิคม

  5.เด็กหญิงวรรณิกา จารุนัย           เหรัญญิก

  6.หัวหน้าห้องทุกห้อง                  กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0804810365 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นโลบล คำเก่ง โทรศัพท์: 0816009050 อีเมล์: Sadongna@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]