โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑.นางบุญชู  ทองคำ    ประธานกรรมการ

  ๒.นายวิชิต  มิ่งเมือง  กรรมการ

  ๓.นายบุตรดี  เต็งเรียะ     กรรมการ

  ๔.นางสาวนงลักษณ์  พวงผกา    กรรมการ

  ๕.นายสัมภี  มณีสาย    กรรมการ

  ๖.ด.ต.ทองสุข  ทรวงงาม   กรรมการ

  ๗.นายสมศักดิ์  ผกาอบ   กรรมการ

  ๘.นายประเสริฐ  ตรกสังข์ กรรมการ

  ๙.นายไพ  เจียระเนีย  กรรมการ

  ๑๐.นายณรงค์  ศรีชมภู  กรรมการ

  ๑๑.นายบุญยิ่ง  หะโท  กรรมการ

  ๑๒.นายอภัย  มีคุณ   กรรมการ

  ๑๓.นายบุญนาค  ยั่งยืน   กรรมการ

  ๑๔.นายประไพ  ผกาอบ   กรรมการ

  ๑๕.นายสุรทอน   หมั่นนิยม  กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 15:43:09 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 097-9235325 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธีรศักดิ์ บุญเชิญ โทรศัพท์: 0881261721 อีเมล์: thirasak209@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]