โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑.เด็กชายกฤษฎา  พวงผกา   ประธานนักเรียน

  ๒.เด็กหญิงชลธิชา  โคตรสาลี  รองประธานนักเรียน

  ๓. เด็กหญิงชญานิศ  คุณธรรม  ประชาสัมพันธ์

  ๔.เด็กหญิงศิริยากร ปานซำ  เลขานุการ

  ๕เด็กหญิงธิดารัตน์  จัตุรัส   เหรัญญิก

  ๖.เด็กหญิงปรียานุช  ศรีบัว  กรรมการ

  ๗.เด็กหญิงศศิกานต์  สองศร  กรรมการ

  ๘.เด็กหญิงกนกนิภา  พร้าวไธสงฆ์    กรรมการ

  ๙.เด็กหญิงอัญญานี  พรหมทุ่งฆ้อ       กรรมการ

  ๑๐. เด็กหญิงภูมรินทร์  ยำสะอาด  กรรมการ

  ๑๑.เด็กหญิงนริศรา  พิลามาศ   กรรมการ

  ๑๒.เด็กชายสุรศักดิ์  ขันเมือง กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 15:43:09 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 097-9235325 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธีรศักดิ์ บุญเชิญ โทรศัพท์: 0881261721 อีเมล์: thirasak209@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]