• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านหนองโด มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาให้มี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ชุมชนมีส่วนร่วมและส่งเสริมในการพัฒนาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านหนองโด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0990429599 อีเมล์: Schoolnongdo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประธานพล พลเรือง โทรศัพท์: 0968246932 อีเมล์: Partanphon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]