• ประวัติโรงเรียน
 •     1.  ชื่อสถานศึกษา  (ภาษาไทย)   โรงเรียนนาส่วงวิทยา  

       ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่  107  หมู่ที่ 3  ถนนประชาชื่น   ตำบลนาส่วง  อำเภอเดชอุดม

       จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34160    

              ชื่อสถานศึกษา  (ภาษาอังกฤษ)  NASUANGWITTAYA

   

      2.  ประวัติสถานศึกษา

          2.1  ข้อมูลทั่วไป

  โรงเรียนนาส่วงวิทยาตั้งอยู่ที่ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524  เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. 2521 ของกระทรวงศึกษาธิการ

              ในระยะแรกคณะกรรมการศึกษา  สภาตำบลนาส่วง  ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียน ขณะนั้นทางราชการได้แต่งตั้ง นายเสรี  ศรีสำอางค์

  ศึกษาธิการอำเภอรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ได้เปิดทำการสอนในวันที่  19  พฤษภาคม  2524  โดยใช้สถานที่โรงเรียนปริยัติธรรม  วัดนาส่วงใต้  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด 98 คน  ครูอาจารย์ 4  คน  นักการภารโรง 1 คน

              เมื่อเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2524  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายศรีสมบัติ    ภูมิเขียว  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนาส่วงวิทยา  ต่อมาคณาจารย์กรรมการศึกษาและชาวบ้าน  ผู้ปกครองนักเรียนได้พิจารณาย้ายไปทำการเรียนการสอนในสถานที่จริง  ในเนื้อที่  35  ไร่  2  งาน  ซึ่งนายวัชรินทร์     อินทนา  ผู้จัดการห้างหุ้นจำกัดวัชรินทร์ก่อสร้างเป็นผู้บริจาคเงินจำนวน 48,000 บาทก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียนและได้ย้ายมาเปิดทำการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2524  และในปีนี้ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้บ้านพักครูจำนวน 1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง

              ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-17 10:28:06 น.

โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]