• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1 นายทองจันทร์ วงษ์เสถียร ประธานกรรมการ
  2 นางกาญจนา สากุลา กรรมการ
  3 นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์ กรรมการ
  4 นายบุญเลื่อน ศรีทอง กรรมการ
  5 นายพงษ์ศักดิ์ สากุลา กรรมการ
  6 นายประวัติ ปุนประวัติ กรรมการ
  7 นายสมาน คนตรง กรรมการ
  8 นายพีรพล บุดสีนนท์ กรรมการ
  9 นายวิจิตร ชุบคำ กรรมการ
  10 นายคำมั่น สังฆะสี กรรมการ
  11 นายพีระศักดิ์ เกลื้อกล่อม กรรมการ
  12 นายพงษ์ศักดิ์ ปุณประวัติ กรรมการ
  13 นางดวงพร ใจภักดี กรรมการ
  14 นายที นวลจันทร์ กรรมการ
  15 นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:54 น.

โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ละมัย ชื่นตา โทรศัพท์: 0878697489 อีเมล์: saguramai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]