• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนนากระแซงศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองต่อความต้องการของชุมชนและก้าวทันสังคมโลก

   

  ปรัชญา

  วิริเยนะ  ทุกข  มัจเจติ :      คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:54 น.

โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชราภรณ์ สายทากุล โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]