• กิจกรรม
 • งานกิจกรรมภายใน

 • งานบุคคล
 • งานบุคคลโรงเรียน

 • งานกิจการนักเรียน
 • งานปกครอง

  ระบบดูแลนักเรียน

   

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • นายประดิษฐ์  พันยา

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ

  เลขที่ตำแหน่ง 

  เลขประจำตัวประชาชน 

  วันเดือนปีเกิด 

  วันเดือนปีที่บรรจุ 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด 

  วิชาเอก 

  e-mail 

  หมายเลขโทรศัพท์ 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-03 08:32:08 น.

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045-306095 อีเมล์: nayiaschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภิตนภา กาญจนรักษ์ โทรศัพท์: 0934532509 อีเมล์: sopitnapa09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]