โรงเรียนบ้านยางกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงอธิชา  โสมณวัฒน์              ประธานนักเรียน

  เด็กชายธนบดี  สีดาจิตร                   รองประธานนักเรียน คนที่ 1

  เด็กหญิงขนานิจ  คำบุตร                  รองประธานนักเรียน คนที่ 2

  เด็กหญิงกุลปริยา  วิเศษศรี              กรรมการและเลขานุการ

  เด็กชายธนบดี  สีดาจิตร                  กรรมการฝ่ายปกครอง

  เด็กหญิงอธิชา  โสมณวัฒน์             กรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

  เด็กหญิงธนิดา  สุทธิประภา              กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  เด็กชายพลกฤต  ปานทอง               กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

  เด็กชายปฐมพร  วิรัตน์                     กรรมการฝ่ายบริการและอาคารสถานที่

  เด็กหญิงศุภิสรา  โคตปัญญา            กรรมการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและอนามัย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:48:11 น.

โรงเรียนบ้านยางกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 0868503185 อีเมล์: yangklang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรการ แสนสุด โทรศัพท์: 0879632992 อีเมล์: worakarn.show1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]