โรงเรียนบ้านยางกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                                      โรงเรียนบ้านยางกลาง จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพีนยง รู้เรื่องคิดวิเคราะห์ สืบเสาะเหล่งเรียนรู้ มีครูมืออาชีพ ประณีตวัฒนธรรม ตามทันเทคโนโลยี มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเชี่ยน

     

                                         ปญฺญา     โลกสฺมิ      ปชฺโชโต

                                        “ ปัญญา  เป็นแสงสว่างแห่งโลก ”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:48:11 น.

โรงเรียนบ้านยางกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 0868503185 อีเมล์: yangklang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรการ แสนสุด โทรศัพท์: 0879632992 อีเมล์: worakarn.show1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]