โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ตามประกาศกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๔  ปีการศึกษา ๒๕๒๔ ทางโรงเรียนได้ทำการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน โดยมีนายไชยขรรค์ เพ็ญชรี  เป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียนมีพื้นที่ ๔๕ ไร่ ๓๕ ตารางวา  ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ห่างจากเขตเทศบาลตำบลกุดชุมไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร จัดการศึกษาแบบสหศึกษา และได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 17:36:15 น.

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: - อีเมล์: admin@phonngamschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิพย์กมล ตามบุญ โทรศัพท์: 045789988 อีเมล์: admin@phonngamschool.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]