โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                 ๑. นายมานิจ    ยาวะโนภาส       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธานกรรมการ

  ๒. นายอมร    ทองไชย             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ

  ๓. นายบุดดี  ต้นทัพไทย            ผู้แทนครู                                         กรรมการ

  ๔. นายประดิษฐ์  พยุงวงษ์          ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ

  ๕. นางบุญทรัพทย์  ทองไชย       ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ

  ๖. นายอำนวยศิลย์     ทองเฟื่อง   ผู้แทนศิษย์เก่า                              กรรมการ

  ๗. นายกำจัด      ทองไชย          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  ๘. นายเคนโสม    ศรีจันทร์        ผู้แทนองค์กรศาสนา                        กรรมการ

  ๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร                                       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 17:36:15 น.

โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: - อีเมล์: admin@phonngamschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิพย์กมล ตามบุญ โทรศัพท์: 045789988 อีเมล์: admin@phonngamschool.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]