โรงเรียนชีลองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • นางสาวสายฝน  ทวีเเก้ว

  ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา

   

                               การศึกษา : ปริญญาโท (ศษม.) สาขา การบริหารการศึกษา

                                                  ปริญญาตรี (ศษ.บ.) สาขา ภาษาไทย 

                                                  จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                              วัน/เดือน/ปี เกิด : ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

                               ดำรงตำเเหน่งที่โรงเรียนชีลองวิทยา : พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน

                               เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๗ - ๓๒๕๑๑๖๕

                                E-mail : Sayfon_taweekaew@hotmail.com


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-16 20:40:13 น.

โรงเรียนชีลองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: - อีเมล์: cheelongwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตา โทรศัพท์: 0862578379 อีเมล์: vi.cheelong@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]