โรงเรียนชีลองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์(Vision)

           นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้  เป็นทรัพยากรบุคคลที่ล้ำค่า พร้อมเดินหน้าสู่โลกกว้างอย่างสง่างาม

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

            ปญฺญ  โลกสม  ปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-16 20:40:13 น.

โรงเรียนชีลองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: - อีเมล์: cheelongwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตา โทรศัพท์: 0862578379 อีเมล์: vi.cheelong@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]