• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปี พ.ศ. 2562  จัดระบบบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้  มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้น

   

  ปรัชญา/สุภาษิต

  สุวิชา โน ภวํ โหตุ

  หมายถึง   ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

   

  คำขวัญ

  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม นำวินัย อนามัยดี

   

  สีประจำโรงเรียน

  เหลือง – แดง

  สีเหลือง  หมายถึง ความอบอุ่น เป็นมิตรและสร้างสรรค์

  สีแดง  หมายถึง ความเข้มแข็ง แจ่มใสและเป็นผู้นำ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-14 11:00:48 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0828642269 อีเมล์: amnat0048@amnat-ed.go.th,ma726@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: หนูกร โพธิจันทร์ โทรศัพท์: 0942808578 อีเมล์: kornkorn84@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]