• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายจอมพล  บัวหอม     ประธานกรรมการ

  2.  นายเชิดศักดิ์  วงศ์พิจิตร  กรรมการผู้แทนครู

  3.  นายอดุลย์  จูมดอก   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  4.  นายวิรัช  ศรีสมบัติ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  5.  น.ส.นิภา  ถูระวรณ์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  6.  นายสมพงษ์  ถูระบุตร  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  7.  นายปรีดี  ทองเจียว  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8.  นายสวรรณ  สุระเกตุ  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  9.  นายไสว  แสงวิเศษ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  10. นายสุรศักดิ์  อ่อนอัฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  11.  นายประจักษ์  ไพเราะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  12.  นายสหรัฐ  ทยาธรรม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  13.  นายคารม   สุวรรณวิชิต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  14.  นางหอมไกล  ภิรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  15.  นายพรชัย  จันทศิลป์ กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-22 13:20:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพรชัย จันทศิลป์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเชิดศักดิ์ วงศ์พิจิตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิภาพร เอื้อเฟื้อ

 • นางอุบล อัศวภูมิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,371
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-550120 อีเมล์: amnat0175@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร เอื้อเฟื้อ โทรศัพท์: 0981400046 อีเมล์: krupa2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]