• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   นักเรียน
  2. ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  3. ส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม
  5. ส่งเสริมพื้นฐานด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำ
  6. ส่งเสริมทักษะการดำรงชีพในสังคม

   

  เป้าประสงค์ (Goal)

          ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีทักษะในการเรียนรู้  ทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และมีทักษะชีวิต

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-22 13:20:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพรชัย จันทศิลป์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเชิดศักดิ์ วงศ์พิจิตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเรวา ชมัฒพงษ์

 • นางนวรัตน์ ชาลีพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,362
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-550120 อีเมล์: amnat0175@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร เอื้อเฟื้อ โทรศัพท์: 0981400046 อีเมล์: krupa2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]