โรงเรียนบ้านโพนทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 


 • ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • 222530 (Custom)

 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 • OW44bZ

 • ติดต่อ สอบถาม
 • 222529 (Custom)

 • ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
 • 222811 (Custom)

  222810 (Custom)

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านโพนทองผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพและมีทักษะชีวิต

   

  ปรัชญา (Philosophy)

  ปญ.ญาโลกส.มิ   ปช.โชโต

  (ปัน-ยา-โล-กะ-สะ-มิ-ปัด-โช-โต)

  หมายความว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 21:04:04 น.

โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-550120 อีเมล์: amnat0175@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกันตา ศรัทธาพันธ์ โทรศัพท์: 0909454568 อีเมล์: annkantasattapan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]