• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านโพนทองผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะในการเรียนรู้    มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพและมีทักษะชีวิต


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-22 13:20:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพรชัย จันทศิลป์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเชิดศักดิ์ วงศ์พิจิตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววรนิษฐา ตรีนาทอง

 • นายสุพจน์ มณีศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,314
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-550120 อีเมล์: amnat0175@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร เอื้อเฟื้อ โทรศัพท์: 0981400046 อีเมล์: krupa2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]