โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตั้งขึ้นตามโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.) รุ่นที่  2   ประจำตำบลปลาค้าว  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2519  เปิดสอนแบบสหศึกษา   ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 ตั้งอยู่เลขที่  40  หมู่  4  ตำบลปลาค้าว  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  มีเนื้อที่  31  ไร่  1  งาน  29.7  ตารางวา  มีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  11  โรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-30 22:45:07 น.

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: อีเมล์: pws@pkwts.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สนธยา อุ่นเวียง โทรศัพท์: 0810728077 อีเมล์: son1son2son3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]