โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์

   

  1. นายเทอดศักดิ์  ทองกลม           ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ

  2. นายไฉน ท้วมยัง                       ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ

  3. นางสมพร  ใจบุญ                      ผู้แทนครู                             กรรมการ

  4. นางบัวบาน  พร้อมสุุข                ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

  5. นายทองสุข  พสุมาตย์์               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  6. นายนิพนธิ์  เรืองธรรม                ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

  7. พระอธิการฉวี  อตฺตโม               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ

  8. นายคำภา พลสมัคร                   ผู้แทนองค์กรศาสนา              กรรมการ

  9. นายจำลอง  โพธารินทร์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ

  10. นายสมาน  ต้นจันทร์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  11. นายทวี  โมราชาติ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  12. นายธานี  รัตนศรี                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ

  13. นายบุญโฮม  ลาภรัตน์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  14. นางขนิษฐา  ไชยงาม              ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ

  15. นายปรีชา บัณฑิต                   ผู้อำนวยการโรงเรียน               กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-30 22:45:07 น.

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: อีเมล์: pws@pkwts.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สนธยา อุ่นเวียง โทรศัพท์: 0810728077 อีเมล์: son1son2son3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]