โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน

  นางสาวนภาพร บุญทา  ประธานสภานักเรียน

  นายณัฐพงศ์ บุญเคล้า  รองประธานนักเรียนคนที่1

  นางสาวสุชาดา ทองชัย  รองประธานนักเรียนคนที่2

  นางสาวเจนจิรา นิ้วทอง  เลขานุการ

  นางสาวญาณิศา เจริญบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ

  นางสาววรัญญา ทองเบ้า  เหรัญญิก

  นางสาวจิราพร พรมทา ผู้ช่วยเหรัญญิก

  นางสาวอาทิตยา ลาภสาร  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  นางสาวอนุชสริยา บุญยัง  ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  นายสมพร มีทองแสน  หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  (แทนหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ)

  นายกิติพล ต้นเกตุ  ผู้ช่วยฝ่ายสารวัตรนักเรียน  (แทนผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ)

  นางสาวนิภาภรณ์ ทองเบ้า  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  นางสาวสุดารัตน์ สุดชารี  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-30 22:45:07 น.

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: อีเมล์: pws@pkwts.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สนธยา อุ่นเวียง โทรศัพท์: 0810728077 อีเมล์: son1son2son3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]