โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • นายปรีชา บัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์

  -เกิด 12 มกราคม 2507 ที่บ้านแขม อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ

  -ที่อยู่ปัจจุบัน 30/1 ม.4 ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

  ประวัติด้านการศึกษา

  ป.7 รร.บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)

  ม.ศ.3 รร.เขื่องในพิทยาคาร

  ม.ศ. 5 รร.นารีนุกูล

  ป.กศ. ชั้น สูง เอกพัฒนาชุมชน

  ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 เอกการแนะแนว

  ศษ.ม. เอกการบริหารการศึกษา

   

  ประวัติการรับราชการ

  2 ก.พ. 2530 ครู2 ระดับ 2 รร.บ้านหนองแสง อ.ปลาปลาก จ.นครพนม

  17 ส.ค. 2530 อ.1 ระดับ 3 รร.บ้านหนองแสง

  16 พ.ค. 2532 อ.1 ระดับ 3 รร.บ้านแสนอุดม อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

  1 เม.ษ. 2537 อ.1 ระดับ 3 รร.บ้านคำปอแก้ว  อ.อำนาจเจริญ  จ.อุบลราชธานี

  17 ก.ค. 2545 ครูใหญ่ รร.บ้านโนนทุ่ง อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ

  14 พ.ย. 2546 ครูใหญ่ รร.บ้านก่อนาดี อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ

  24 ธ.ค. 2547 ผอ. รร.บ้านก่อนาดี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

  9 ก.พ. 2549 ผอ.ชำนาญการ รร.บ้านก่อนาดี

  24 มี.ค. 2551 ผอ.ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านก่อนาดี

  19 พ.ย. 2555 ผอ. รร.เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง

  8 พ.ย. 2561 ผอ. รร.ปลาค้าววิทยานุสรณ์ (ปัจจุบัน)

  วิสัยทัศน์ในการทำงาน

   "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เป็นผู้นำด้านวิชาการ มือประสานสิบทิศ พิชิตหัวใจครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคนสูมืออาชีพ Active บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล"

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-30 22:45:07 น.

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: อีเมล์: pws@pkwts.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สนธยา อุ่นเวียง โทรศัพท์: 0810728077 อีเมล์: son1son2son3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]