โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 


 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • 1. ศึกษากรอบนโยบาย และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  2.จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  3.กำหนดผู้รับผิดชอบ

  4.การบริหารจัดการ

  5.การใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงพัฒนา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-30 22:45:07 น.

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: อีเมล์: pws@pkwts.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สนธยา อุ่นเวียง โทรศัพท์: 0810728077 อีเมล์: son1son2son3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]