โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (Vision)

        ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน

    ปรัชญา

         “สพฺพภย ปญฺญา ชินาติ” (ปัญญาพาให้พ้นภัย)


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-30 22:45:07 น.

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: อีเมล์: pws@pkwts.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สนธยา อุ่นเวียง โทรศัพท์: 0810728077 อีเมล์: son1son2son3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]