โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศ

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้

      3.2.ค่านิยมที่พึงประสงค์

  ได้รับการยอมรับด้านกีฬา และด้านวิชาการจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา   

     3.3.คติพจน์โรงเรียน

  ปัญญา โลกัสสมิง ปัตโชโต   ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 14:34:20 น.

โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0956671258 อีเมล์: pasika145@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาสิกา จันทวัณณ์โสภณ โทรศัพท์: 0933387598​ อีเมล์: pasika145@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]