โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •     คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายแสง  เพ็งทอง
    
  2. นายสุริยะพงษ์  บุญประเสริฐ
    
  3. นายวิมาน  ศรีใคร
    
  4. นายอาทิตย์  สิริวงษ์
    
  5. นายคมสันต์  นามวงศ์
    
  6. นายอังคาร  หาญคำหล้า
    
  7. นายศุภชัย  แสงเพชร
    
  8. นายทองยศ  ยางไธสง
    
  9. นายวันชัย  หาญคำหล้า
    
  10. นายธีระพล  นันทา
    
  11. นายสัมพันธ์  เวียนวัน
    
  12. พระครูวิสุทธิ์โพธารักษ์
    
  13. นายสัญญา  วงศ์พงษ์คำ
    
  14. นายธีรวุฒิ  ชาวสุรินทร์
    
  15. นายสายัญห์  ทวีวัน
    

       คณะกรรมการที่ปรึกษา

  1. นายสุระพงษ์  ศรีปิยะพันธ์
    
  2. นายสว่าง  อัดโดดดร
    
  3. นายประยูร  นามวงศ์
    
  4. นายอาทิตย์  ชัยมานันท์
    
  5. นางฉวีวรรณ  อังวิทยาธร
    
  6. นายแพทย์กมล  แซ่ปึง
    
  7. นายประธาน  เมธีปฏิภาณ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-10 14:42:40 น.

โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042491249 อีเมล์: banbuenkanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บัญชา ทุมโยมา โทรศัพท์: 0821419249 อีเมล์: shadowwind.shadowwind@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]