• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2500 เดิมชื่อ "โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์" อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 47 คน เป็นชาย 23 คน เป็นหญิง 24 คน มีครู 1 คน คือนายสมพร พงศ์สิทธิศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก วัสดุครุภัณฑ์ได้จากชาวบ้านโนนสมบูรณ์ซึ่งมีนายทองคำ กุลคำตา เป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมาจึงย้ายที่เรียนมาอยู่ในที่โรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 12 ไร่ ติดทางหลวงสายบึงกาฬ - พังโคน โดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวมุงแฝก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร จากนั้นมาโรงเรียนได้เจริญขึ้นมาเรื่อย ๆ มีนักเรียนมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากมีประชาชนย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านมากขึ้น

    ปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์" และได้มีการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ โรงเรียนมีนักเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ ประมาณ 500 - 600 คนต่อปี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    ปี พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)" เนื่องจากได้รับบริจาคงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน จากธนาคารกรุงเทพ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 20:06:53 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042492876 อีเมล์: nsbschool2500@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพรหมลิขิต ผิวหนองอ่าง โทรศัพท์: 0968182458 อีเมล์: krumoc@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]