• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29)


  1. นายประยุทธ  โยธาศรี                   ประธานกรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  2. นายอรุณ  เพ็งทอง                        รองประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  3. นายลุน  ศรีมันตะ                          รองประธานกรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  4. นายวิฑูรย์  สิทธิจันทร์เสน              กรรมการ  (ผู้แทนข้าราชการครู)

  5. นางรัตนา  แก้วเพชร                      กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  6. ด.ต. ศลชัย  มรรคลาภพร               กรรมการ  (ผู้แทนศิษย์เก่า)

  7. พระครูสุขุม  เขมคุณ                      กรรมการ  (ผู้แทนฝ่ายสงฆ์)

  8. นายพัฒนา  นามโคตร                   กรรมการ  (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

  9. นายวงเดือน  โสวภาพ                   กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  10. นายยามาธา  ทะแพงพันธ์            กรรมการ  (ผู้แทนผู้ปกครอง)

  11. นายยุทธนา  ทาโบราณ               กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  12. นายประยูร  พันธ์สิ้ว                    กรรมการ  (ผู้แทนฝ่ายสงฆ์)

  13. นายอุบล  ศรีขาว                        กรรมการ  (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

  14. นายจันดา  ชาภักดี                      กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  15. นายเต็มเดช  ต่อโชติ                   กรรมการและเลขานุการ  (ผู้อำนวยการโรงเรียน)


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 20:06:53 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042492876 อีเมล์: nsbschool2500@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพรหมลิขิต ผิวหนองอ่าง โทรศัพท์: 0968182458 อีเมล์: krumoc@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]