• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

     

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายสินชัย  จันทร์เพ็ง

  ประธาน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2

  นายสิทธิศักดิ์  สุวรรณไตร

  รองประธาน

  ผู้แทนผู้นำชุมชน

  3

  นายอิทธิพล  ศรีภูธร

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  4

  นางบุญเทียม  เชื้อดวงผุย

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5

  นายมนตรี  จันทรสาขา

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  6

  นายเดชา  พึ่งพร้อม

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7

  นายสมจิต  อามาตย์มนตรี

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรทางศาสนา

  8

  นายประสพ  หล้าพรม

  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  9

  นายไกรแก้ว  เศรษฐแสงศรี

  กรรมการและเลขานุการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 10:36:22 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: banmai_msp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อัศวิน บุตรดี โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: marwin030@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]