• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ถึงพร้อม

  ด้วยความดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีวิตตาหลักเศรษฐกิจ

  พอเพียงในสังคมอย่างมีความสุข

   

  ปรัชญา/อุดมการณ์ของโรงเรียน

                  “ความรู้ดี   มีคุณธรรม  นำรายได้  ใช้เทคโนโลยี  มีความสุข”

   

  คติพจน์/สัญลักษณ์ ของโรงเรียน                                  

  คติพจน์: “น.ตถิ   ป.ญญา   สมา    อาภา”

                  สัญลักษณ์  :ม่วง – ขาว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 10:36:22 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: banmai_msp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อัศวิน บุตรดี โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: marwin030@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]