โรงเรียนบ้านวังยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 •           คณะกรรมการสภานักเรียน

  1. นายสุรินธร  อุปชัย                       ประธานนักเรียน
  2. เด็กชาวัชพล  วิวรรณตระกูล          รองประธานนักเรียน
  3. นางสาวพัชรินทร์  ศรีลา                เหรัญญิก
  4. นางสาววรรณวิสา  บุ้งทอง            ปฏิคม
  5. นางสาวสุภาพร  มีศรี                   ประชาสัมพันธ์
  6. เด็กชายอิทธิพงษ์  กุลเพชร          ฝ่ายกิจกรรม
  7. นายปาราเมศ  มาตรงามเมือง        กรรมการ
  8. เด็กชายศักดิ์พล  สอดโคกสูง        กรรมการ
  9. เด็กหญิงธันญรัตน์  แสนคะ           กรรมการ
  10. เด็กหญิงจีระนันท์  วงเลิง              กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-12 11:14:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนันต์ โทเล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายคมสัน โคตรอาษา

 • นางชลาภัทร สมบัติบุญสวนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,805
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0610965818 อีเมล์: wangyawschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางชลาภัทร สมบัติบุญสวน โทรศัพท์: 0815751191 อีเมล์: chalapath@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]