โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง

  ..........................................................................

              โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 นายมานพ  นครทรรพ นายอำเภอชัยบุรีจากเงินภาษีศึกษาพลี ของชายฉกรรจ์ คนละ 1 บาท เป็นค่าบำรุงและเงินเดือนครู อาศัยศาลาวัด ต่อมา นายเนาว์ พันธ์ดง กำนันประจำตำบลได้สร้างอาคารเรียนให้ 1 หลังขนาด 8 คูณ 21 เมตร เป็นเอกเทศเชื่อว่า โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1 (เนาว์นุเคราะห์) สอนตามประมวลการสอนของกระทรวงธรรมการและเปลี่ยนเป็น กระทรวงศึกษาธิการในเวลาต่อมา เวลาทำการสอน  ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา12.00 - 15.00 นาฬิกาวันเสาร์เรียนครึ่งวัน วันอาทิตย์หยุดเต็มวัน

            ปี พ.ศ. 2472  อาคารเรียนชำรุด จึงกลับไปเรียนที่วัดตามเดิมและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1 เนาว์นุเคราะห์วัดยอดแก้วและต่อมาในปี พ.ศ. 2491 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในตำบลบริจาคสมทบอีก 1500 บาท สร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  แบบ ป.1 ฉ  ขนาด 8.50 x 27 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน เรียกขานนามโรงเรียนใหม่อีกว่า "โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง"  และได้หยุดการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2475 อันเนื่องเหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเมืองเป็นเวลา 5 เดือน

            ปลายปี พ.ศ. 2475 ได้เปิดโรงเรียนอีกครั้งโดยมี นายเอี่ยม  พระนุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 เวลาทำการสอนตั้งแต่ 08.30 - 10.30 พักกลางวัน 11.40 - 12.40 พักพิเศษ 10 นาทีภาคบ่ายตั้งแต่ 12.40 - 14.40 น. ใช้ประมวลการสอนเขตการศึกษา 9 พ.ศ.2507 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ หนองคายได้ก่อสร้างอาคารเรียนจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนเงิน 100,000 บาท ขนาดห้องเรียน 8.50 คูณ 40 เมตร จำนวน 5 ห้องเรียน (อาคารหลังที่ 1 ในปัจจุบัน) ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-7 แบ่งการจัดการเรียนการสอนเป็นชั้นประถมศึกษาตอนต้นและชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ษ.2508 อาคารเดิมรื้อถอน เวลาทำการสอนตั้งแต่ 09.00-16.00 น. พักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. รับนักเรียนใกล้เคียงมาเข้าเรียน ด้วยอาคารเรียนไม่เพียงพอจึงได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง เป็นเงิน 90,000 บาท ขนาด 8.50 คูณ 27 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2512 เป็นห้อง ป.5-7


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-01 12:54:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา พลพันธ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสระสินธุ์ พิมพนอม

 • นายเฉลิมพันธ์ ศรีพรหม

 • เด็กดีศรีดอนหญ้านาง
 • เด็กชายพงศธร กานุสน  นักเรียนชั้น ป.1   
  เก็บเงินได้ 20 บาท  แล้วนำมาส่งคืนเจ้าขอสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,804
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020427 อีเมล์: singto19@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรเมธ ลึกวิไล โทรศัพท์: 0957657297 อีเมล์: scot.191@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]