โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •           วิสัยทัศน์

                    โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีคนเก่งมีสุขภาพแข็งแรง ยึดหลักปรัชญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้าใจและทักษะในอาชีพปรับสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

   

  คำขวัญโรงเรียน

  “ คุณธรรมประเสริฐ เป็นเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย          

  ทันสมัยเทคโนโลยี         สามัคคีกับชุมชน”

   

   ปรัชญาโรงเรียน

                     “ สุวิชาโนภวํโหตุ ”    “ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”

       อักษรย่อของโรงเรียน

                     “ ด.น.”

        สีประจำโรงเรียน

                     “ น้ำเงิน – ขาว ”

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  ดี    เก่ง    มีความสุข

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  “ สะอาด  มารยาทดี  มีวินัย  ใช้ชีวีพอเพียง”


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-01 12:54:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา พลพันธ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพัชราภรณ์ เครือเนตร

 • นางพรพันธุ์ สิงห์จารย์

 • เด็กดีศรีดอนหญ้านาง
 • เด็กชายพงศธร กานุสน  นักเรียนชั้น ป.1   
  เก็บเงินได้ 20 บาท  แล้วนำมาส่งคืนเจ้าขอสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,803
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020427 อีเมล์: singto19@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรเมธ ลึกวิไล โทรศัพท์: 0957657297 อีเมล์: scot.191@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]