โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • คนดีศรีดอนหญ้านาง
 • heartเด็กชายศุภกิต สุริสาย
  นักเรียนชั่นประถมศึกษาปีที่ 5 เก็บเงินได้จำนวน 100 บาท   S 1032215999

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •           วิสัยทัศน์

                    “โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีคนเก่งมีสุขภาพแข็งแรง ยึดหลักปรัชญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้าใจและทักษะในอาชีพปรับสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน”

           คำขวัญโรงเรียน

  “ คุณธรรมประเสริฐ เป็นเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย    ทันสมัยเทคโนโลยี         สามัคคีกับชุมชน”

          ปรัชญาโรงเรียน

                     “ สุวิชาโนภวํโหตุ ”    “ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”

         อักษรย่อของโรงเรียน

                     “ ด.น.”

        สีประจำโรงเรียน

                     “ น้ำเงิน – ขาว ”

       อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

         ดี    เก่ง    มีความสุข

      เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

       “ สะอาด  มารยาทดี  มีวินัย  ใช้ชีวีพอเพียง”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-01 14:06:06 น.

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020427 อีเมล์: singto19@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปุญญพัฒน์ สิงห์จารย์ โทรศัพท์: 0849550566 อีเมล์: roikaew_tp@outlook.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]