โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  1.ประวัติย่อของโรงเรียน

  1.1 สังกัด   โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

  1.2 ที่ตั้ง     203  หมู่ที่ 5  บ้านสันติสุข  ตำบลดอนหญ้านาง  อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ

        อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง  รหัสไปรษณีย์  38180

       โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์  ตั้งอยู่บนเนื้อที่  2  แปลง

       แปลงที่  1  มีเนื้อที่  3  ไร่  2  งาน  63  ตารางวา

       แปลงที่  2  มีเนื้อที่  19  ไร่  3  งาน

  รวมเนื้อที่ทั้งหมด  23  ไร่  1  งาน  63  ตารางวา  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

       ทิศเหนือ           จดถนนสาธารณะ

       ทิศใต้               จดถนนสาธารณะ

       ทิศตะวันออก     จดหนองเลิง

       ทิศตะวันตก       จดถนนสาธารณะ

  1.3 ประวัติ  โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2525  โดยนายสมพล  ประดับสุข  นายอำเภอพรเจริญ  เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง  และเป็นโรงเรียนเอกเทศถาวรเมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2527

    โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนดังนี้

       1. นายบุญมี  บุตรดีวงศ์            ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ระดับ  4

           ตั้งแต่วันที่  26  มีนาคม  2527  -  1  สิงหาคม  2530

       2. นายวีระพจน์  ชะชิกุล           ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ระดับ  5

           ตั้งแต่วันที่  18  พฤศจิกายน  2530  -  30  กันยายน  2532

       3. นายประสาน  โคตรเมืองยศ     ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ระดับ  5

           ตั้งแต่วันที่  30  พฤศจิกายน  2532 

          ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

           เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2537

           ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

           เมื่อวันที่  1  มกราคม  2541 -  20  ตุลาคม  2551

            4. นายปรีชา  พลพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน

      ตั้งแต่วันที่  13  ตุลาคม  2551 -  9  พฤษภาคม  2561

  5. นายเทอดเกียรติ  ศรีพรหม  ตำแหน่งครู  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

      ตั้งแต่วันที่  10  พฤษภาคม  2561 -  28  กุมภาพันธ์  2562

  6. นางวิกานดา  เจริญดี  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

      ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2562 –  ปัจจุบัน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 10:44:07 น.

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0885722475 อีเมล์: mphch140437@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชฌา ไชยจำปา โทรศัพท์: 0808069633 อีเมล์: may2537phatcha@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]