โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

            ภายในปีการศึกษา  2564  โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ตาม มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นคนดี ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง   ก้าวทันเทคโนโลยี   ชุมชนมีส่วนร่วม

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

              สุวิชาโน ภวํ   โหติ  แปลว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 10:44:07 น.

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0885722475 อีเมล์: mphch140437@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชฌา ไชยจำปา โทรศัพท์: 0808069633 อีเมล์: may2537phatcha@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]