• Facebook
 • E-Service
 • SMART++

  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Education Area Management Support System : AMSS++ Version 5.21 หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

 • ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • 1. ทางโทรศัพท์หมายเลข : 086290885

  2. ทาง E-mail : School.obec.go.th/hui_l

  3. ทางไปรษณีย์ ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก  ตำบลชุมภูพร  อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 38210

  4. ผ่านเว็บไซต์ : 

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 15:42:04 น.

โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042497900 อีเมล์: School.obec.go.th/hui_l
เว็บมาสเตอร์:: นายปริญ คล่องแคล่ว โทรศัพท์: 0823022019 อีเมล์: goo_am_tae_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]