ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ระบบบริหารงานโรงเรียน
อื่นๆ
ประวัติโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน

 

              โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่6ตุลาคม2512โดยมี นายมี เจริญยิ่ง ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ มาประกอบพิธีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 157 คนโดยแยกนักเรียนมาจากโรงเรียนบ้านโนนสว่าง อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายชาญยุทธ ลือคำหาญ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก ย้ายมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ อาคารเรียนเป็นอาคารเรียนกึ่งถาวรสร้างโดยชาวบ้านขนาด 8 x 12 เมตร แบบ ป.1พิเศษ 4 ห้องเรียน ใต้ถุนต่ำ ค่าก่อสร้าง  23,000 บาทโดยชาวบ้านบริจาคพร้อมที่ดินจำนวน  15 ไร่ ที่ชาวบ้านสงวนไว้
                                - ปีงบประมาณ  2517  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 2 ห้องนอน
ราคา 25,400 บาท
                                - ปีงบประมาณ  2520  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง 5 ที่ แบบ 401 ราคา
18,000 บาท
                               - ปีงบประมาณ  2522  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ 312  จำนวน
1 หลังพื้นที่ 122.5 ตารางเมตร
                                - ปีงบประมาณ  2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ได้ถุนสูง 1 หลัง
2 ห้องเรียน
                                - ปีงบประมาณ  2527  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ด้านข้าง 2 ห้องรวม 4 ห้อง เป็นเงิน  400,000 บาท
                                - ปีงบประมาณ  2534  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 35,000 บาท
                                - ปีงบประมาณ  2539  ทางราชการอนุญาตให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา
                                - ปีงบประมาณ  2541  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 80,000 บาทมาต่อเติมอาคารเรียน ป.1พิเศษ จำนวน  4 ห้องเรียน                                                                                                                                  
                                - ปีงบประมาณ  2545  อบต.หัวนาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ.99งบประมาณ 260,000 บาท
                                - ปีงบประมาณ 2546  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29และส้วมแบบ 601/26  งบประมาณทั้งสิ้น  1,775,900 บาท

                                - ปีงบประมาณ 2559  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบ สปช 105/29 งบประมาณ 6
                                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 132 คน  คน ครูประจำการ  14 คน  คน พนักงานราชการ  1  คน บุคลากรวิทย์-คณิต 1 คน ครูธุรการ 1 คน  นักการภารโรง 1 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 18 คน
                ในปีการศึกษา  25ุ60  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนได้จัดการศึกษาเป็น 3 ระดับ คือ
                                1. ระดับการศึกษาปฐมวัย  (ระดับอนุบาลปีที่ 1 – 2)
                                2. ระดับประถมศึกษา  (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)
                                3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3)

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-09-15 15:40:10 น.

นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดินทรายอ่อน

นายพัชรพล บัวลิวัน
นางชาลินี ปราบสิมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,970
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 042100258 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จักรพงษ์ ทองสว่าง โทรศัพท์: 0956694559 อีเมล์: tak.jakkapong22@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]