• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  **************************

                                                  1. นายบุญจร  โยธาภักดี                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา          

                                                  2. นายเดนิช   แดงนา                      รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา                             

                                                  3. นายสมชัย  ชัยมัชฌิม                  กรรมการ                                      

                                                  4. นายสบาย  นำธรรมมา                  กรรมการ                                      

                                                  5. นายไพจิตร  โคตรธา                    กรรมการ                                      

                                                  6. นายชัยยุทธ  บัวใหญ่รักษา            กรรมการ                                      

                                                  7. นางสาวเสงี่ยม  แดงนา                 กรรมการ                                      

                                                  8. นายสายลม  สาวิสัย                      กรรมการ                                      

                                                  9. นายประมวล  ทาเหล็ก                  กรรมการ                                      

                                                10. นายวันชัย  ทีปสว่าง                   กรรมการ                                      

                                                11. นายสุนทร  สิทธิ                         กรรมการ                                      

                                                12. นายเอซี  ภูพวก                         กรรมการ                                      

                                                13. พระครูวัชร ประภากร                 กรรมการ                                      

                                                14. นายปริญญา  จันทวงศ์               กรรมการ                                     

                                                15. นายเคนวิทย์  เหตุเกษ                กรรมการ/เลขานุการ                         

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-07 13:19:19 น.

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โทรศัพท์: 042005440 อีเมล์: bktn.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนัฐพล พลชา โทรศัพท์: 0933216235 อีเมล์: nuscap2008@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]