• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

   ภายในปี 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เป็นองค์กรตามมาตรฐานสากล 
  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่สังคมไทยแลนด์  4.0

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 18:53:51 น.

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042354079 อีเมล์: school@srw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ประภัสสร วงวิระขันธ์ โทรศัพท์: 0902427731 อีเมล์: wongwirakhun@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]