• Social Network  •  

  • แบบสำรวจความพึงพอใจ

  • ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-18 14:13:17 น.

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042003041 อีเมล์: kudsatianwit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนภารัตน์ ทองทศ โทรศัพท์: 0942634273 อีเมล์: fam_cl@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]