• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติ   โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม 2533  ในนามสาขาของโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านดงมะไฟ  โดยมีนายประนูญ   เจริญศิลป์   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่   13  มกราคม  2536 ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลดงมะไฟ

  สถานที่ตั้ง   โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดงมะไฟ  หมู่ที่  2   ตำบลดงมะไฟ   อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.1-6)  มีพื้นที่ทั้งหมด   34  ไร่  2   งาน  60   ตารางวา

                  โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมมีผู้ดำรงตำแหน่งบริหารโรงเรียนดังต่อไปนี้

        1.   นายประนูญ   เจริญศิลป์                 พ.ศ.  2533 – 2547

        2.   นายบุญเที่ยง   สิทธิการ                 พ.ศ.  2547 -  2556

        3.   นายบุญมา   ภูเงิน                        พ.ศ.  2556 -  2558

        4.   นายกิตติภูมิ   กำหอม                    พ.ศ.  2558 -  2561

        5.   นายอดุลย์ สงวนศิลย์                      พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-27 10:37:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอดุลย์ สงวนศิลป์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวยุวดี พรมเมือง

 • นายปฏิพล ประชาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-315876 อีเมล์: mafaiwit@mafaiwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กชพร พาลีวัน โทรศัพท์: 0828913575 อีเมล์: sesao19
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]