• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม

  ๑. นายลอง  วงศามิ่ง                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  ๒. นายรินทอง  อุปวงศ์                     รองประธานกรรมการสถานศึกษา

  ๓. นายอาจ  จารุเตา                        กรรมการสถานศึกษา

  ๔. นางทองพูล  แสนชัยอาษา              กรรมการสถานศึกษา

  ๕. นางละออง  บุตรโคตร                    กรรมการสถานศึกษา

  ๖. พระครูอุดม  ธรรมโสภณ                  กรรมการสถานศึกษา

  ๗. นายสมภาร  สุขอ้วน                      กรรมการสถานศึกษา

  ๘. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์                กรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ

  ๙. นายอดุลย์  สงวนศิลป์                     กรรมการ / เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-27 10:37:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอดุลย์ สงวนศิลป์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกชพร พาลีวัน

 • นางสาวยุวดี พรมเมืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-315876 อีเมล์: mafaiwit@mafaiwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กชพร พาลีวัน โทรศัพท์: 0828913575 อีเมล์: sesao19
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]