• คณะกรรมการนักเรียน
 • สภานักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม

  นางสาวนพรัตน์  ไชยศรีดา              ประธานนักเรียน                 

  นายพิษณุ  แก้วหลอย                    รองประธานนักเรียน            

  นายภราดล  คำไล่                        รองประธานนักเรียน                                    

  นางสาวแพรวนภา  มะสีผา               กรรมการ                           

  เด็กชายจิณณวัตร  พรมดี                 กรรมการ                           

  นางสาวมนันยา  อำจุฬา                  กรรมการ                   

  นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดี                 กรรมการ                              

  เด็กชายสรเชษฐ์  ผาทุม                 กรรมการ                          

  เด็กชายอัสนี  ลีปอพาน                  กรรมการ                    

  นายดุสิต  กำลังแสง                      กรรมการ             

  เด็กชายธนกร  สุทธิ                      กรรรมการ                         

  นายดนัย  นามพร้าว                      กรรมการ                         

  เด็กชายพัชรพล  นามจันทร์            กรรมการ                 

  นางสาวรุ่งนภา  วีระสกุล                 กรรมการ                 

  เด็กชายพีรพัฒน์  พละกำลัง             กรรมการ

  นางสาววาสนา  แก้วพวง                 กรรมการและเลขานุการ  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-27 10:37:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอดุลย์ สงวนศิลป์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปิยนุช แสนอามาตย์

 • นายณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,743
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-315876 อีเมล์: mafaiwit@mafaiwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กชพร พาลีวัน โทรศัพท์: 0828913575 อีเมล์: sesao19
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]