โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม  ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙  ตำบลบุญทัน   อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๙  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำนันตำบลบุญทันร่วมกับคณะกรรมการสภาตำบลบุญทันพร้อมด้วยชาวบ้าน ได้เห็นชอบในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  จำนวน ๕๑ ไร่  เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น 

                วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๓๖  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดเป็นโรงเรียนสาขา

  ของโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 

                วันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล  โดยยกฐานะโรงเรียนสาขา  เป็นโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม  

                วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๐  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายบุญเที่ยง  สิทธิการ 

  เป็นผู้บริหารโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมเป็นต้นมา  ปัจจุบันโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-29 17:29:05 น.

โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042005622 อีเมล์: phusarngyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาทิตย์ ทองโชติ โทรศัพท์: 0951578450 อีเมล์: athongcho@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]