โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม  ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙  ตำบลบุญทัน   อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๙  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำนันตำบลบุญทันร่วมกับคณะกรรมการสภาตำบลบุญทันพร้อมด้วยชาวบ้าน ได้เห็นชอบในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  จำนวน ๕๑ ไร่  เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น 

                วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๓๖  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดเป็นโรงเรียนสาขา

  ของโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 

                วันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล  โดยยกฐานะโรงเรียนสาขา  เป็นโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม  

                วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๐  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายบุญเที่ยง  สิทธิการ 

  เป็นผู้บริหารโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมเป็นต้นมา  ปัจจุบันโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-08 09:40:53 น.

โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042315423 อีเมล์: phusangyai2021@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์นภัส จันทร์บรรจง โทรศัพท์: 0843825594 อีเมล์: pimnapus5594@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]