โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายสุริยา

  พันโน

  ประธานกรรมการ

  2.  นายสุขพล   

  คณะวาปี

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  3.  นางสาวอรุณนิรัตน์

  ขานจาม

  ผู้แทนครู

  4.  นายธนู 

  ป้องกัน

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายนรินทร์

  กว้างขวาง

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  ส.ต.อ.สุเนตร

  พันโน

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  นายทำนอง

  มณฑา

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.  นางสมคิด   

  พิสุทธิชัยดิลก

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.  นายเฉลิมพล

  ชนะพาล

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-29 17:29:05 น.

โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042005622 อีเมล์: phusarngyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาทิตย์ ทองโชติ โทรศัพท์: 0951578450 อีเมล์: athongcho@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]