โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายสุริยา

  พันโน

  ประธานกรรมการ

  2.  นายสุขพล   

  คณะวาปี

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  3.  นางสาวอรุณนิรัตน์

  ขานจาม

  ผู้แทนครู

  4.  นายธนู 

  ป้องกัน

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายนรินทร์

  กว้างขวาง

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  ส.ต.อ.สุเนตร

  พันโน

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  นายทำนอง

  มณฑา

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.  นางสมคิด   

  พิสุทธิชัยดิลก

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.  นายเฉลิมพล

  ชนะพาล

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-11 11:20:18 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเฉลิมพล ชนะพาล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายกิตติราช วิภักดิ์

 • นางสาวอรุณนิรัตน์ ขานนามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,165
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042005622 อีเมล์: phusarngyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนันทา ศิรภูริสกุล โทรศัพท์: 0956404890 อีเมล์: proton_aoijung@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]