โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายสุริยา

  พันโน

  ประธานกรรมการ

  2.  นายสุขพล   

  คณะวาปี

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  3.  นางสาวอรุณนิรัตน์

  ขานจาม

  ผู้แทนครู

  4.  นายธนู 

  ป้องกัน

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายนรินทร์

  กว้างขวาง

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  ส.ต.อ.สุเนตร

  พันโน

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  นายทำนอง

  มณฑา

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.  นางสมคิด   

  พิสุทธิชัยดิลก

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.  นายสมศักดิ์

  นาหัวนิล

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-08 09:40:53 น.

โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042315423 อีเมล์: phusangyai2021@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์นภัส จันทร์บรรจง โทรศัพท์: 0843825594 อีเมล์: pimnapus5594@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]