โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.นายธนวัฒน์  เสาร์ศิริ  ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  2.นางสาววราภรณ์  จันทธิเทศ   รองประธาน

  3.นางสาวน้ำตาล  พรมทองดี กรรมการ

  4.นายเรืองศักดิ์  โพธิรัตน์  กรรมการ

  5.นายแพรทอง  จันดาแพง กรรมการ

  6.นางสาวสุพัตรา  มณีกัญย์ กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-29 17:29:05 น.

โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042005622 อีเมล์: phusarngyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาทิตย์ ทองโชติ โทรศัพท์: 0951578450 อีเมล์: athongcho@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]