โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  

    โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มุ่งจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม

    ก้าวนำเทคโนโลยี มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี ๒๕๕๙


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-29 17:29:05 น.

โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042005622 อีเมล์: phusarngyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาทิตย์ ทองโชติ โทรศัพท์: 0951578450 อีเมล์: athongcho@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]