โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มุ่งจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม

  ก้าวนำเทคโนโลยี มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี ๒๕๕๙


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-11 11:20:18 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเฉลิมพล ชนะพาล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสิทธิพงษ์ คำภาผุย

 • ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตติกร จันทนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,165
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042005622 อีเมล์: phusarngyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนันทา ศิรภูริสกุล โทรศัพท์: 0956404890 อีเมล์: proton_aoijung@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]