โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสมัย  คำสวัสดิ์                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       ประธานกรรมการ
  2. นายฆฤณ  ผุยคำพิ                             ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ
  3. นางพูนทรัพย์  ชนะพาล                     ผู้แทนครู                                             กรรมการ
  4. นายสันติ  กุหลาบ                             ผู้แทนองค์กรชุมชน                             กรรมการ
  5. นางกัญจน์กมล  บัวนวล                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ
  6. จ.ส.อ.โยธิน  ต้อนทอง                     ผู้แทนศิษย์เก่า                                     กรรมการ
  7. พระครูธีรธรรมโมภาส                        ผู้แทนองค์กรศาสนา                             กรรมการ
  8. นายจันทร์ศรี  โคตรชา                     ผู้แทนองค์กรศาสนา                              กรรมการ
  9. นายนพดล  เจนจิรโฆษิต                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
  10. นายทิงทอง  ชาภักดี                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
  11. นายพุฒ  ผงสา                               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
  12. นายบุญทัน  สารีแก้ว                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
  13. นายคณิต  เกลียวทอง                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
  14. นายเกรียงไกร  ทาวงษ์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
  15. นายพิศิษฐ์  ชินชัยพงษ์                  ผู้อำนวยการโรงเรียน                            กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-27 14:29:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำเนียร มัตกิต
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุภารัตน์ ไชยธงรัตน์

 • นายไพโรจน์ พันธุระ

 • Social Network
 •   เพจโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

  facebookสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,798
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042 - 004090-2 อีเมล์: nawangsuksawich@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนวรรณ ศรีเสน โทรศัพท์: 0885505350 อีเมล์: thatsanawanb@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]