โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1 คณะกรรมการนักเรียน
  1 นายพิทยุตม์ เกลี้ยงกลม
  2 นายธนภูมิ นักธรรม
  3 นายธีรเทพ แสงประกาย
  4 นายภาราดร เมาแรด
  5 นายธนกฤต สงวนศิลป์
  6 นายธีรวัฒน์ ภูพันหงษ์
  7 นายชัยนาม ทองนาม
  8 นายจักรภัทร อินทรประเสริฐ
  9 นางสาวนภัสรา เตินเตียน
  10 นางสาวสุภาพร ใบบ้ง
  11 นางสาวณัฐมน สำแดงอำนาจ
  12 นางสาวพัชราภา เขียนชัยนาจ
  13 นางสาวฐิติยา คำมูล
  14 นางสาวสุภัสสรา อามาตย์มนจรี
  15 นางสาวชมพูนุช โพธิจารย์
  16 นางสาวปณิตา  มณีใส
  17 นางสาวปวีณา ต้นสิงห์
  18 นางสาวสุดารัตน์ กุลแก้ว
  19 นางสาวกรณ์วิภา แซ่เลี้ยว
  20 นางสาวเขมอักษร ดอกคำ
  21 นางสาวธนาภรณ์ สีหะ
  22 นางสาววิมลสิริ ร่มศรี
  23 นางสาววิภาพร แดงนาเพียง
  24 นางสาวอรสา จารยุ้ย
  25 นางสาวอริศา กะมล
  26 นางสาวสุกฤตา เรืองเดช
  27 นางสาวพรรณนิษา บุญทัน
  28 นางสาวรุ่งฤดี ทัพธานี
  29 นางสาวกรัณฑา ศิริปัญญา
  30 นางสาวณัฐสิมา วรเชษฐ์
  31 นางสาวพรณกาญจน์ คุณาคม
  32 นายนรินทร์โชติ วิเวก
  33 นายพีระทัศนื เหล่ามูล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-27 14:29:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำเนียร มัตกิต
 • แนะนำบุคลากร

 • นายกมลศักดิ์ สีลาวงษ์

 • นายเกื้อกูล วรรณสาร

 • Social Network
 •   เพจโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

  facebookสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,814
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042 - 004090-2 อีเมล์: nawangsuksawich@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประภาภรณ์ อินทปัดถา โทรศัพท์: 0903501508 อีเมล์: pukpuy.2535@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]