โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •          

        

            โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก วันที่ 16  สิงหาคม  2461  เปิดทำการเรียนการสอนชั้น ป.1- 4  ที่วัดโพธิ์ศรีบ้านหนองโข่ย 3 ปี  วัดนวลจันทร์บ้านดอนหัน 3 ปี วัดโพธิบัลลังก์บ้านดอนแดง 17  ปี    ต่อมาปี พ.ศ. 2483 คณะครู – ชาวบ้าน ได้บริจาคสมทบกับงบประมาณ 900  บาท  สร้างอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ฉ  4 ห้องเรียน อาคารเรียนตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านดอนแดง  ตำบลดอนหัน  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ชื่อว่า  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลดอนหัน 1 (ดอนหันวิทยาสาร)”

            ในปี พ.ศ. 2522  ได้งบประมาณ  300,000 บาท  สร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉ  พื้นสูง 3 ห้องเรียน  และได้ต่อเติมชั้นล่างจากงบประมาณของ ส.ส.ปี พ.ศ. 2525

            ในปี พ.ศ. 2522  ได้งบประมาณ  100,000  บาท สร้างโรงฝึกงาน  แบบกรมสามัญ  1  หลัง

            ในปี พ.ศ. 2525  ได้งบประมาณ  159,700  บาท  สร้างบ้านพักครู  แบบ สปช. 301/2526  จำนวน 1 หลัง

            ในปี พ.ศ. 2534  ได้รับอนุมัติจาก กปจ. ขอนแก่น ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นชื่อ  “ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ”

            ในปี พ.ศ. 2536  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น

            ในปี พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้จัดการศึกษาขยายโอกาสทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – ม. 3)

            ในปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  1,698,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  ห้องเรียน    4 ห้องเรียน

            ในปี พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้รับเงินจากการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จากศิษย์เก่า คณะครู นักการ และนักเรียน ก่อสร้างโรงอาหารจำนวนเงิน  600,000  บาท

            ในปี พ.ศ. 2560  โรงเรียนได้รับเงินจากการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จากศิษย์เก่า คณะครู นักการ และนักเเรียน  จำนวน 350,000 ก่อสร้างประตูด้านหน้าโรงเรียนและถนนคอนกรีต

   

          


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:25:53 น.

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043472100 อีเมล์: dondang.donnoy@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริษา ซาซุม โทรศัพท์: 0864114953 อีเมล์: sirisa74@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]